Audycja radiowa: dyskusja na temat filmu „Jak zostać królem”

Co dobrego, a może co złego, zrobił film „Jak zostać królem”?

Marek i DymitrAudycja odbyła się później we wtorek 15 marca 2011.

Redaktor prowadząca Anna Geryn.

Uczestnicy audycji: Marek Dubiński, Dymitr Bondarenko.

Posłuchaj również: audycji radiowej z 2010 roku ?
 
audycji radiowej z 2009 roku ?

Dodaj komentarz