Czerwiec 2001

Spotkanie 47. 05.06.2001
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Jarek Ginał, Tomasz Jaśków, Ania Linowska, Marek Mencel, Elżbieta Roszka, Tomasz Szmich.

* Ania Bukowska została uhonorowana ksiażką „Sentencje z Bliskiego i Dalekiego Wschodu” w oprac. Marka Dubińskiego za działalność na rzecz Wrocławskiego Oddziału PZJ w latach 2000 i 2001
* zajęcia o naszym pozytywym i negatywnym myśleniu
* analiza naszych negatywnych myśli – dlaczego powstają
* dlaczego warto myśleć pozytywnie
* w jaki sposób dostrzec nasze pozytywne cechy i na nich się skupić
 

Spotkanie 48. 12.06.2001
Spotkanie w piwiarni „Spiż” w Rynku.
Obecni: Marek Dubiński, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Tomasz Szmich, Szymek (Ania Bukowska wyjechała na studium logopedyczne do Kazimierza Dolnego).

* omawianie spraw bieżących: pieczątka dla prezesa, uzupełnienie danych o członkach do strony internetowej
* ustalenia w sprawie wyborów do Zarządu Oddziału
* sprawa dofinansowania do turnusu dla Szymka
* … rozmowy na tematy „luźne”, m.in. o naszych planach wakacyjnych

 
Spotkanie 49. 19.06.2001
Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 we Wrocławiu, ul. Januszowicka 15a.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Jola Krukowska, Marek Mencel, Elżbieta Roszka, Szymek.

* relacja Ani Bukowskiej i Joli z pobytu na studium logopedycznym w Kazimierzu Dolnym:
   – przykładowa terapia prowadzona przez p. Tarkowskiego – co było w niej szczególnego
   – podejście p. Tarkowskiego do przyczyn jąkania i ich wpływ na terapię
   – znaczenie „terapii krótkoterminowej” – intensywnych zajęć całodziennych, z podejściem indywidualnym do osoby jąkającej się, co daje znacznie lepsze efekty niż długie, ale niewymagające, terapie „wakacyjne”
   – sposoby motywowania osób jąkających się do pracy nad sobą
* decyzja Joli o podjęciu pracy w naszym Oddziale w charakterze terapeuty
* co z metod p. Tarkowskiego możemy wykorzystać w naszych zajęciach:
   – plany naszych terapeutek na przyszły rok szkolny
   – możliwość udziału psychoterapeuty w naszych spotkaniach
* zaplanowanie przyszłotygodniowego – jubileuszowego 50. spotkania naszej grupy
 

Spotkanie 50. 26.06.2001
Spotkanie 50-te nadzwyczajne – w Spiżu.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Piotrek Rudowicz, Szymek.

* wręczyliśmy Ani Bukowskiej pięknego kwiatka w doniczce w podziękowaniu za pracę w naszym Oddziale jako terapeuta
* podsumowanie 50 spotkań – najczęściej w spotkaniach brali udział: Marek D. (47), Tomek J. (43), Marek M. (39), Ania B. (36)
* nowa osoba w naszym Oddziale – Piotrek
* rozmowa z Piotrkiem na temat historii jego jąkania (dość nietypowej), dotychczasowych terapii (prowadzonych m.in. przez p.Chęćka), jak również obecnych problemów, na jakie napotyka w nowym środowisku – studenckim
* omówienie wyjazdu przedstawicieli naszego Oddziału na mini-zjazd PZJ w dniach 13-15 lipca
* propozycja naszych nieformalnych spotkań wakacyjnych (np. weekendowe wyjazdy w góry)

Dodaj komentarz