Grudzień 2000

Spotkanie 25. 05.12.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Jarek Ginał, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Tomasz Szmich, Szymek.

* spotkanie przy ciastkach od Św. Mikołaja (AB!)
* krótkie przedstawienie warsztatów z XI Zjazdu: B.Smok (M.Dubiński), N.Lieckfeldt (T.Jaśków), J.Fry (A.Bukowska)
* zajęcia: obawy związane z jąkaniem, sposoby radzenia sobie z nimi; teksty: Desiderata i Pokochać siebie („Słowo Wyboiste”)
* inicjatywa stworzenia strony internetowej naszego oddziału


Spotkanie 26. 11.12.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Jarek Ginał, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Tomasz Szmich.

* zajęcia: samoakceptacja – jak bardzo jest potrzebna, na podstawie artykułu ze „Słowa Wyboistego”; dzielenie się własnymi doświadczeniami: czy akceptujemy to jacy jesteśmy?
* omówienie propozycji dotyczących zawartości strony internetowej naszego oddziału

Spotkanie 27. 18.12.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Jarek Ginał, Tomasz Jaśków, Stefan Suchodolski, Tomasz Szmich, Szymek. Gość: Elżbieta Roszka.

* spotkanie wigilijne: składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem
* rozmowa prowadzona przez Elżbietę na temat problemów rodziców dzieci jąkających się; w jaki sposób powinni postępować
* prezentacja echo-korektorów przyniesionych przez Elżbietę; każdy mógł sprawdzić w jaki sposób działa i w jakim stopniu może pomóc takie urządzenie

Dodaj komentarz