Grudzień 2008

Spotkanie 228. 2.12.2008
Poradnia Psych.Pedagigiczna ul. Borowska 105
Obecni: Marek Dubiński, Ela Roszka, Kasia Wieczerzak, Marek Mencel, Maciej Misiak

– Marek Dubiński i Kasia Wieczerzak zrelacjonowali swój udział w konferencji nt. „Jakość życia osób niepełnosprawnych w świetle standardów Rady Europy”, która odbyła się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – sprawozdanie (PDF 72,4 KB)
– Ela Roszka omówiła działalność Slawomira Piechoty, posła PO, na rzecz osób niepełnosprawnych we Wrocławiu
– rozmawialiśmy nt. możliwości korzystania z funduszy europekskich w ramach EFS

Dodaj komentarz