Kwiecień 2000

Spotkanie 10. 03.04.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Inowrocławska.
Obecni: Marek Dubiński, Tomasz Jaśków, Edward Mencel, Marek Mencel, Tomasz Szmich oraz goście: p. Lucyna z mężem i 7-letnim synem.

* powitanie naszych gości * zapoznanie ich z działalnością PZJ oraz o planach działalności naszego Oddziału
* omówienie spraw dotyczących turnusu rehabilitacyjnego w Piwnicznej
* poinformowanie o prawach przysługujących osobom jąkającym się

Spotkanie 11. 10.04.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Inowrocławska.
Obecni: Marek Dubiński, Edward Mencel, Marek Mencel, Tomasz Szmich, p. Marzena matka 14-letniego Marcina

* poinformowanie p. Marzeny o możliwości skorzystania z Poradni i o naszej działalności, oraz omówienie możliwości uczestniczenia w turnusie letnim
* informacja o nowym adresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, pl. Czerwony 1/3/5 pok. 423, IV pietro.

Spotkanie 12. 17.04.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Inowrocławska.
Obecni: Marek Dubiński, Edward Mencel, Marek Mencel, państwo Bakala: Aneta, Jarosław oraz syn Marcin.

* zapoznanie państwa Bakalów z naszą działalnością, przekazanie informacji o turnusie letnim w Piwnicznej
* rozmowa na temat możliwości otrzymania dofinansowania dla M. Mencla

Spotkanie 13. 26.04.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Inowrocławska.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Edward Mencel, Marek Mencel.

* przedstawienie stanu załatwiania dofinansowań do turnusu (dofinansowanie otrzymał M. Mencel)
* dyskusja nt. możliwości uczestniczenia Ani Bukowskiej w turnusie letnim
* zabawa we ?wzajemne przedstawianie się”

Dodaj komentarz