Kwiecień 2007

Spotkanie 203. 17.04.2007
Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Borowskiej 105
Obecni: Marek Dubinski, Ela Roszka, Kamila Piascik, Mariusz Moleda, Marek Mencel

Nie jest łatwo czytać i rozumieć tekst napisany bez podziału na zdania i wyrazy, bez przecinków, myślników, znaków zapytania i wykrzykników.
Przekonaliśmy się o tym na ostatnim spotkaniu.
Tak, jak nie jest łatwo zrozumieć wypowiedź bez pauz.
Mówienie to nie tylko przekazywanie treści, to także sztuka operowania głosem i milczeniem.
To umiejętność wypowiadania fraz, gospodarowania oddechem, artykułowania dźwięków tak, by słuchacz mógł i chciał zrozumieć, co mamy mu do powiedzenia.
To trudna sztuka.
Dlatego stale próbujemy się w niej doskonalić.
Bo wciąż mamy sobie sporo do powiedzenia.
Dlatego się spotykamy.

Dodaj komentarz