Luty 2000

Spotkanie 4. 09.02.2000
Spotkanie poza siedzibą Oddziału (ze względu na ferie szkolne).
Obecni: Marek Dubiński, Tomasz Jaśków.

* ponowne zredagowanie listu informacyjnego skierowanego do poradni psychologiczno-pedagogicznych
* przedyskutowanie możliwości rozpowszechnienia informacji o naszej działalności

Spotkanie 5. 16.02.2000
Spotkanie poza siedzibą Oddziału (ze względu na ferie szkolne).
Obecni: Marek Dubiński, Tomasz Jaśków, Ewa Tułacz.

* omówienie możliwości skontaktowania się z logopedą-specjalistą
* przedyskutowanie możliwości skontaktowania się z poradniami w sprawie bardziej szczegółowego omówienia współpracy
* informacja o zlikwiowanej poradni na ul. Dokerskiej 33

Dodaj komentarz