Luty 2002

Spotkanie 66. 05.02.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, JKr, MMe.

* relaks autogenny
* ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
* natężanie glosu
* indywidualne wypowiedzi lub przemówienia przed grupą słuchaczy w wybranych rolach (Marek D. – dyrektor biblioteki, Marek M. – absolwent szkoly krawieckiej, Tomek J. – pracownik firmy komputerowej)
* dzielenie się wspomnieniami ze swego dzieciństwa z wykorzystaniem zdjęć (praca w parach) – obserwowanie siebie w roli opowiadającego lub słuchacza
 

Spotkanie 67. 12.02.2002
Spotkanie ostatkowe na zaproszenie Joli.
Obecni: MDu, ABu, GBi, TJa, JKr, MMn, Szy oraz przyjaciele Joli.

* komentarze na temat artykułów z nowego numeru „Słowa Wyboistego” (2/2001)
* rozmowy na temat listy dyskusyjnej; m.in. dlaczego warto zostać uczestnikiem listy
* omawianie udziału Grażyny i Joli w tegorocznym programie „Partner”
 

Spotkanie 68. 19.02.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, JKr, MMn, ERo wraz z grupą studentek II roku Podyplomowego Studium Logopedii przy DSWE.

* relaks – odczuwanie swojego ciała (wg H.Otto)
* przedstawienie organizacji PZJ i idei klubów samopomocy (Marek D.)
* ćwiczenia integracyjne – zabawa ruchowo-słowna „Kręgi”
* drama z udziałem członków PZJ i studentek logopedii (Marek D. jako dziekan uczelni i Tomek J. w roli studenta reprezentującego studentów):
   – wybór ról oraz przygotowanie argumentów do rozmowy
   – odegranie scenki (bardzo dynamiczne i twórcze!)
   – ocena gry przez jej uczestników i przez obserwatorów (m.in. jak czujemy się odgrywając role, czy ma to wpływ na nasze mówienie)

 
Spotkanie 69. 26.02.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, MMn, TSz, Marta (studentka ekonomii; w trakcie terapii u Eli R.), zaproszeni przez Elę goście – 6-letni Kuba (w trakcie terapii jąkania u p. Ewy Galewskiej) z rodzicami.

* rozmowa z rodzicami jąkającego się 6-letniego Kuby o jego terapii u pani Ewy Galewskiej:
   – przedstawienie głównych założeń terapii
   – demonstracja spowolnionej mowy i przykładowych ćwiczeń wspomagających terapię
   – dzielenie się wieloma pozytywnymi doświadczeniami i wrażeniami z dotychczasowego przebiegu terapii
* relaks autogenny
* ćwiczenia przeprowadzone przez Elę Roszkę:
   – oddechowe (pogłębianie i wydłużanie oddechu)
   – fonacyjne i artykulacyjne: uzyskanie miękkiego nastawienia głosu, przydech, dbałość o higienę krtani (napięcie i rozluźnienie podczas fonacji), intonacja głosu (wypowiadanie wyrazów i zdań tylko poprzez samogłoski; samogłoski wysokie a samogłoski niskie – odczucie i obserwacja narządów mowy podczas artykulacji)

Dodaj komentarz