Maj 2002

Spotkanie 76. 07.05.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, MMe.

* ćwiczenia fonacyjno-artykulacyjne (podobnie jak na poprzednim spotkaniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową intonację)
* przygotowanie się do interpretacji wiersza z podziałem na role (zamiana ról)
* czytanie dłuższego tekstu literackiego z uwzględnieniem ról
 

Spotkanie 77. 14.05.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, MMe.

* ćwiczenia oddechowo-fonacyjne:
   – wydłużanie wydechu – ćwiczenia z włączeniem ruchu (w kole, w postawie stojącej)
   – zgłaśnianie i ściszanie samogłosek (modulowanie dźwięków zgodnie ze wskazaniem prowadzącego)
   – naśladowanie intonacji zdania pytającego
* wprawki dykcyjne
* „Prezentacja telewizyjna”:
   – zapoznanie się z dwiema poradami na konkretny temat (zdrowie, żywność itp.)
   – głośne zaprezentowanie przygotowanego materiału

 
Spotkanie 78. 21.05.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, MMe, ERo, studentka logopedii oraz zaproszona osoba prowadząca: Grażyna – psycholog.
Temat zajęć: Stres i sposoby radzenia sobie z nim (część I)

* rozmowa w parach: jaka sytuacja wywołuje u mnie duży stres?
* jakie najczęstsze reakcje fizjologiczne towarzyszą nam w czasie stresu
* stres jako nieodłączny element życia; jego mobilizująca rola
* refleksje wokół definicji „stresu” według Seyle’a
 

Spotkanie 79. 28.05.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, MMe oraz osoba prowadząca – Grażyna.
Temat zajęć: Stres i sposoby radzenia sobie z nim (część II)

* sposoby radzenia sobie ze stresem:
   – postawa: skoncentrowanie się na tym, co robić, aby konkretna sytuacja nie wywoływała nieprzyjemnych odczuć
   – postawa: konkretne działanie, aby pozbyć się stresora
   – znaczenie wsparcia społecznego
* napięcie, jakie wywołuje stres (rola samorelaksacji – zestaw ćwiczeń napinająco-rozluźniających wg Jacobsona)
* Złota myśl: „Nie powinniśmy się tak ustawiać w życiu, by unikać stresu. To nie my mamy naginać za każdym razem rzeczywistość do swoich potrzeb, ale uczyć się w niej odnajdywać”

Dodaj komentarz