Maj 2003

Spotkanie 107. 08.05.2003
Spotkanie w DSWE.
Obecni: ERo, MMe, AGu, Kasia – nowa osoba w grupie (zajęcia prowadzi E. Roszka)

* Ćwiczenia odprężające na podstawie kasety ?Powrót do zdrowia”. Potem dyskusja na temat wad i zalet takiej metody, prócz tego propozycje innych (wg grupy skuteczniejszych) form relaksacji.
* Rozmowa nt. roli komunikacji niewerbalnej na podstawie książki Allana Pease ?Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych z ich gestów”. Komunikacja pozasłowna jest szczególnie ważna dla osób jąkających się, bo przy często występujących u nich problemach z przekonaniem innych do swoich racji, zrobienia za pomocą głosu wrażenia osoby pewnej siebie, można nierzadko obniżoną werbalną siłę przekonywania czy autoprezentacji ?nadrobić” odpowiednią postawą i gestykulacją.

Spotkanie 108. 15.05.2003
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ERo, AGu, MMe, MMo, Szy, BKa oraz gość – Agnieszka, matka 3-letniego chłopczyka, który zaczął się jąkać

* pomoc Agnieszce w uzmysłowieniu problemu jąkania – problem braku akceptacji jąkania dziecka przez rodzica, co pogłębia reakcje syna
* c.d. ćwiczeń odprężających na podstawie kasety ?Powrót do zdrowia”. Potem dyskusja na temat wad i zalet takiej metody, prócz tego propozycje innych (wg grupy skuteczniejszych) form relaksacji.
* c.d. rozmowy o roli komunikacji niewerbalnej na podstawie książki Allana Pease ?Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych z ich gestów”

Spotkanie 109. 22.05.2003
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, AGu, MMe, MMo

* rozmowy o wakacyjnym turnusie integracyjno-rehabilitacyjnym organizowanym przez PZJ w Olsztynku w dn. 9-23.08.2003
* informacje o przebiegu komisji odwoławczej Marka Mencla (w wyniku odwołania uzyskał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

Spotkanie 110. 29.05.2003
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, MMe, MMo, DBi, MaUz

* c.d. rozmów o turnusie w Olsztynku
* przedstawienie procedur załatwiania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Dodaj komentarz