Nasz udział w Konferencji Szkoleniowej – we Wrocławiu

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
zorganizowało w dniu 27 kwietnia 2006 r. konferencję szkoleniową
dla logopedów z Dolnego Śląska w Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej nr 9
we Wrocławiu, ul. Krakowska 102.

    Program konferencji:

  1. „Komunikacja niewerbalna w terapii jąkania” – program terapii przedstawiony przez Elżbietę Roszkę – logopedę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu.
  2. „Wczesna profilaktyka logopedyczna w okresie prelingwalnym” – prezentowana przez Elżbietę Janik – logopedę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu.
  3. Decyzje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie odwołań wnioskodawców od orzeczeń wydanych przez Zespoły Orzekające w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych – przedstawiła Leokadia Kaźmierczak st. wizytator KO.
  4. Prezentacja serii multimedialnych programów do diagnozy i terapii logopedycznej LOGOPEDIA firmy Young Digital Poland S.A. – przedstawicielka firmy Agnieszkę Guzek.

Wzięliśmy – ja, Elżbieta Roszka i prezes PZJ we Wrocławiu – Marek Dubiński – czynny udział w tej konferencji.

Prezentacja programu opracowanego przeze mnie wskazująca możliwości i użyteczność wykorzystania w terapii jąkania technik komunikacji niewerbalnej, które „przerabiamy” na spotkaniach wrocławskiego oddziału PZJ poprzedzona była wystąpieniem prezesa oddziału Marka Dubińskiego. Miał on okazję złożyć podziękowanie Dyrekcji Poradni za przychylność i kilkuletnią już współpracę, opowiedział krotko o historii powstania oddziału PZJ we Wrocławiu i o jego działalności, przekazał logopedom nowe informacje o planowanych turnusach rehabilitacyjnych i procedurach ubiegania się o ich dofinansowanie. Trochę też, jak zazwyczaj, z wielką swobodą i typowym dla Marka urokiem osobistym, opowiedział o sobie – o swojej niepełnosprawności, o pasji zawodowej i społecznej na rzecz osób jąkających się.

Zrobił wrażenie na dolnośląskich logopedkach!!!

Dzięki temu prawdopodobnie prezentowany przeze mnie „Program komunikacji niewerbalnej w terapii jąkania” spotkał się z większym zainteresowaniem niż mogłam się tego spodziewać. I serdecznie Markowi za to dziękuję.

Myśląc o jąkaniu – i my, logopedzi, i jąkające się osoby, myślimy głównie o niepłynności mówienia, czasem zapominając, jak ważne w diagnozie i terapii jąkania są reakcje i zachowania indywidualne i społeczne towarzyszące komunikacji między ludźmi. W kontakcie z inną osobą nieustannie produkujemy przecież sygnały zdradzające nasze nastawienie, uczucia i cechy osobowości. Posiadamy też mniejszą lub większą umiejętność wyczuwania i interpretowania tych sygnałów. Szczególne więc znaczenie w kontakcie z inną osobą ma nasz sposób zachowywania się podczas rozmowy (postawa, gesty, mimika, kontakt wzrokowy, głos i dotyk, wygląd). Podobno nasze zachowania komunikują zdecydowanie więcej niż przekaz składający się tylko z elementów werbalnych – ze słów.

Elzbieta Roszka

Dodaj komentarz