Nekrolog ś.p. prof. dr hab. Bogdana Adamczyka

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 7 października 2011 roku zmarł

 

  ś. Krzyż p.

 

prof. dr hab. Bogdan Adamczyk

Urodzony 4 sierpnia 1930 r. w Lublinie.

Uczestnik ruchu samopomocy osób jąkających się, nasz przyjaciel.

Zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany w latach 1953 -2001. W 1962 r. uzyskał doktorat z zakresu spektometrii mas, a stopień doktora habilitowanego w 1971 r. W 1980 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. tytuł profesora zwyczajnego.

Prof. Adamczyk przez wiele lat zajmował się problemami terapii jąkania, był twórcą metody „Echo”, korektora mowy oraz ogólnopolskiego echo-telefonicznego systemu korekcji mowy.

Organizator Instytutu Fizyki. Jego Wicedyrektor (1970-1978) i Dyrektor (1978-1987). Twórca i Kierownik Zakładu Fizyki Stosowanej UMCS. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN.

Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Redaktor Naczelny rocznika „Logopedia”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 12 października o godz. 15.00 w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

 

Rodzinie składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Dodaj komentarz