Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się w Katowicach – 2016

Tematy tegorocznych wystąpień i warsztatów, wymienione w poniższym planie,  kładą nacisk na osobiste podejście do swojego problemu niepłynności. Próbę definiowania własnych potrzeb. Znajdziemy też praktyczne informacje dotyczące strony prawnej, orzecznictwa na cele otrzymywania indywidualnych dotacji na turnusy terapeutyczne, jak też rady dla Klubów J, jak pozyskiwać środki publiczne do realizacji zadań. Gościem specjalnym tegorocznego zjazdu będzie Banny Rawid.

Plan Ogólnopolskiego Zjazdu osób Jąkających się 2016 w Katowicach

Piątek 27 sierpnia

20.00 –  Antoni Kakareko – „Nocne Jotów rozmowy” – JAK SOBIE RADZĘ ZE SWOIM „J” W KONKRETNEJ KOMUNIKACJI NA CODZIEŃ?! DZIELENIE SIĘ OSOBISTYMI DOŚWIADCZENIAMI!

Sobota – 28 sierpnia

8.00 – Śniadanie
9.00-10.00 – Banny Rawid – „Nasz sposób widzenia leczenia jąkania” – panel dyskusyjny z udziałem osób jąkających się
Przerwa kawowa
10.15 – 11.00 – Kamil Kupiec i Paulina Michalska – „Odnieś sukces z Klubem J – tworzenie i prowadzenie grupy samopomocowej dla osób jąkających się”
Przerwa Kawowa
11.15 – 12.00 – „Renata Margalska” – „Pozyskiwanie środków na działalność Klubu J oraz inicjowanie wydarzeń medialnych” ”
b – Obiad
14.00 – 15.00 – Danuta Gajewska – „Żegnaj jąkanie! Wspomnienia dziennikarza, który w 50. roku życia przestał się jąkać”.
Przerwa kawowa
15.00 – 16.00 – Bogusław Pietrus – „Możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności przez osoby jąkające się, celem korzystania z terapii na turnusach rehabilitacyjnych i wyrównania ich szans na rynku pracy. Porady praktyczne.”
15.00 – 17.00 – „Agnieszka Tomaszewska – „Jąkanie jest cool – Powiedz to innym.” – warsztat sobota 15-17. 2 godziny z wyjściem na zewnątrz.
20.00 – „Bal Balbuta” – Stołówka AWF

Niedziela –  29 sierpnia

8.00 – Śniadanie
9.00 – 10.00 – Katarzyna Ploch – „Praktyczne sposoby radzenia sobie z blokami – kontrola nad mową” – warsztat
10.00 – 11.00 – Grzegorz Chmielewski – „Psychologiczna i logopedyczna terapia jąkania”. – warsztat.
11.00 – 12.00 – „Mikrofon dla wszystkich”
13.00 – Obiad
14.00 – Wyjazd uczestników

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w ramowym i w docelowym planie Ogólnopolskiego Zjazdu Osób Jąkających się. Tematy warsztatów, wykładów i inne aktualne informacje będą zamieszczane na stronach:

  • http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/ogolnopolski-zjazd-osob-jakajacych-sie/
  • http://jakanielublin.pl/

 

Dodaj komentarz