Ogólnopolskie Konsultacje on-line w związku z Międzynarodowym Dniem Osób Jąkających się

hasło roku:

Powiedz to, co chcesz

W poniedziałek, 22 października 2012 roku Polska po raz kolejny włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Jąkających się.

W tym dniu od godziny 17.00 do 22.00 odbędą się ogólnopolskie konsultacje on-line przeznaczone zarówno dla osób z problemem płynności mówienia, ich rodzin i pracodawców,
jak i specjalistów, którzy z nimi pracują.

Logopedzi-eksperci zajmujący się terapią jąkania udzielać będą wskazówek i porad na platformie internetowej – FB, Skype. Zainteresowani będą mogli zadawać pytania on-line specjalistom-ekspertom na tematy związane z zaburzeniami płynności mowy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.
adres: mowa@logopeda.org.pl

Harmonogram dyżurów ekspertów:

17:00 – 18:00     prof. dr hab. Tomasz Woźniak
18:00 – 19:00     dr Krzysztof Szamburski , mgr Kamila Talaśka
19:00 – 20:00     dr Mieczysław Chęciek, dr Anna Walencik-Topiłko
20:00 – 21:00     mgr Róża Sobocińska, mgr Anna Kołodziej
21:00 – 22:00     mgr Halina Waszczuk, mgr Zenobia Bogdanowska, mgr Katarzyna Płotka

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów

Dodaj komentarz