Warsztaty dot. terapii jąkania

We Wrocławiu w dniach 22-23 kwietnia 2023 odbędą się warsztaty naukowo-szkoleniowe – II stopień praktyczny. Temat których brzmi: Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną.

Jak używać oddychania żebrowego, aby przejąć kontrolę nad jąkaniem

Nauczanie oddychania żebrowego stanowi podstawę kilku kursów (autor nie jest powiązany z żadnym z nich) leczących jąkanie. W Wielkiej Brytanii British Stammering Association prowadzi stronę, która zawiera informacje o dwóch takich kursach.

Explainer: Czym jest jąkanie?

Dla 1% dorosłych na świecie codzienne czynności jak odbieranie telefonu, pytanie o kierunek lub zamawianie jedzenia w restauracji mogą być niesamowicie trudne. Jąkanie jest nawet powszechniejsze wśród dzieci: aż 4% dzieci przechodzi

Dlaczego i jak używać umyślnego jąkania – Peter Reitzes

Z moich osobistych doświadczeń wynika, że umyślne jąkanie to jedno z najbardziej produktywnych narzędzi językowych lub strategii jaką dysponują dorosłe osoby jąkające się. Mówiąc wprost, umyślne jąkanie to działanie polegające na celowym

Sekcja logopedyczna w Studenckim Kole UW

Sekcja logopedyczna rozpoczyna swoją działalność w Studenckim Kole Naukowym Języków Uniwersytetu Wrocławskiego od stycznia bieżącego roku.

Echokorektor „za grosze”!

Poniżej przestawiam porównanie dwóch programów dostępnych dla mobilnego systemu Android, które pozwalają na przemianę telefonu komórkowego w urządzenie typu echokorektor mowy, a dokładniej urządzenie DAF/FAF. Jest to o tyle ciekawe, że do