Spotkanie 275. 18.11.2011

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna, ul. Borowska 101.

Obecni: Marek Dubiński, Aneta Dziubińska-Wolanin, Dymitr Bondarenko, Waldemar Czajkowski, Konrad Łapiak, Marek Mencel, Mariusz Molęda, Piotr Rudowicz oraz nowy kolega – student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Krzysztof Sądecki.

Na początku spotkania każdy krótko przedstawił się, aby nowy kolega mógł nas lepiej poznać. Następnie rozmawialiśmy krótko o wyjeździe grudniowym do Rawicza na spotkanie z tamtejszym Klubem J (09.12.2011).

Kolejnym punktem była wymiana poglądów, myśli na temat przebytych terapii i przeżyć związanych z własnym jąkaniem w szkole.

Piotr przygotował informację dot. rejestracji naszego klubu jako stowarzyszenia. Ze względu na to, że pozostało mało czasu na omówienie tych informacji ustaliliśmy, że Piotr prześle e-mailem każdej jąkającej się osobie naszego klubu projekt statutu potrzebny do zarejestrowania Stowarzyszenia. Wszyscy przez tydzień naniosą ewentualne uwagi, o których podyskutujemy na kolejnym spotkaniu 25.11.2011.

Spotkanie zakończyliśmy pożegnalnym kółkiem, które wprowadziliśmy jako stały element spotkań od 14.10.2011.

Sporządził: Marek Dubiński

Dodaj komentarz