Spotkanie 289. 25.05.2012

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna, ul. Borowska 101.
Obecni: Dymitr Bondarenko, Arek Ceglarski, Waldemar Czajkowski, Marek Dubiński, Monika Jokiel, Katarzyna Kaźmierczak, Radek Lewandowski.

Spotkanie przygotowała i przeprowadziła Monika Jokiel.

 1. Zajęcia rozpoczęły się od opowiedzenia w kilku zdaniach, co wydarzyło się od ostatniego spotkania w życiu klubowiczów.
 2. Przedstawienie przez Monikę Jokiel swoich przemyśleń na temat poczucia wartości osób jąkających się.
 3. Na początku wystąpienia padło pytanie, jak jąkanie się wpływa na poczucie wartości osoby jąkającej się (kółeczko).
 4. Następnie członkowie mieli przypomnieć sobie wydarzenia z życia, z których są dumni, i dokończyć zdanie „Jestem z siebie bardzo dumny, bo…”
 5. W kolejnej części pojawiły się ćwiczenia aktywizujące grupę: 
  a) siedzący w kółeczku  członkowie Klubu J mieli obrócić się do osoby siedzącej po swojej  lewej stronie i powiedzieć do niej oraz dokończyć zdanie: „Jesteś nam potrzebny, bo..”
  b) następnie (siedząc w kółeczku) należało obrócić się do osoby siedzącej po prawej stronie i powiedzieć jej komplement.
 6. Zostały rozdane kartki oraz długopisy:
  a) na których w pierwszej części tego ćwiczenia trzeba było napisać swoich pięć pozytywnych cech charakteru.
  b) następnie idąc w kierunku wskazówek zegara, każda z osób przekazywała po kolei sobie kartki z dopisywanymi pozytywnymi cechami charakteru sąsiada, czyli jedna osoba miała wymienić, 4, 5 pozytywnych cech osobowości swojego sąsiada siedzącego po swojej lewej stronie.
  c) kiedy kartka już wróciła do właściciela, musiał on głośno  przeczytać, co się na niej znajdowało.
  d) w ostatniej części tego ćwiczenia członkowie mieli odpowiedzieć na pytanie, czy zgadzają się z tymi cechami charakteru naniesionymi na kartkę przez innych.
 7. Koleżanka przygotowująca zajęcia, zapytała się na pożegnanie, z jakimi  uczuciami kończymy spotkanie (pożegnalne kółeczko z przekazywaniem sobie promyka nadziei).

Notatkę sporządziła Katarzyna Kaźmierczak

Dodaj komentarz