Spotkanie 298. 06.12.2012

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna, ul. Borowska 101.
Obecni: Radek Lewandowski, Arkadiusz Ceglarski, Dymitr Bondarenko, Waldemar Czajkowski.

Radek przedstawił:
…usupełnimy wkrótce.

Arek przedstawił następujące zasady:
Zasada 1
Mowa powolna i niespieszna

Zasada ta wymaga, aby wprowadzić zwyczaj mówienia wolno i niespiesznie. Jest to zalecane z paru powodów. Po pierwsze, ten sposób mówienia jest powszechnie szanowany i uznany. A po drugie bardziej zróżnicowany i spokojny sposób mówienia jest korzystny w przypadku procedur terapeutycznych podlegających kontroli.

Zasada 2
Łagodne jąkanie

Z przedłużaniem trudnych słów.
Zgodnie z tą najważniejszą, drugą zasadą należy praktykować jąkanie łagodne i płynne – bez wymuszeń (napięć). Nie oznacza to, że od razu przestaniemy się jąkać, ale będziemy jąkać się spokojnie, płynnie, prześlizgując się pomiędzy dźwiękami słów, z lekkim, luźnym ruchem języka, warg i szczęk. Tworzenie nieznacznego kontaktu (napięcia mięśni) mięśni odpowiedzialnych za mowę, jest czasami definiowane jako „łatwy początek”.

Zasada 3
Przyznanie się do jąkania

Trzecia wytyczna terapii wymaga, aby przyjąć postawę otwartego przyznania się i nieukrywania faktu, że się jąkasz. Możesz zadać pytanie o sens takiego postepowania, skoro nie chcesz być postrzegany, jako osoba jąkająca się.
Początkowe postępy uwarunkowane są przyjęciem postawy gotowości do szczerego rozmawiania z innymi o swoim problemie. W ten sposób zostanie zredukowany strach przez trudnościami podczas rozmowy.

Zasada 4
Eliminacja symptomów wtórnych.

Ta czwarta zasada zaleca, że wyeliminujesz – przestaniesz stosować – wszystkie wtórne zachowania i ruchy, które wykonujesz podczas jąkania albo podczas próby uniknięcia trudności.
Być może nie wykazujesz takich zachowań, lecz większość jąkających je ma.
Zasada ta nie dotyczy nieprawidłowego działania mięśni związanych z mową lub mechanizmów objętych zasadą (7).
Dotyczy ona innych zauważalnych, niepotrzebnych lub pomocniczych ruchów ciała, które charakteryzują twój indywidualny wzorzec jąkania.

Zasada 5
Eliminacja unikania, opóźnień lub zastąpień

Ta szczególnie ważna rada skłania Cię do naprawdę dużego wysiłku w celu stałej eliminacji (zaprzestania) zachowań typu: unikanie, stosowanie zastąpień lub opóźnień, które posiadasz, aby wstrzymać, ukryć lub też zmniejszyć jąkanie. Bardzo ważne jest wypracowanie sposobu mówienia pozbawionego tych symptomów.

Zasada 6
Utrzymywanie kontaktu wzrokowego

Jeśli jesteś podobny do wielu innych jąkających się, prawdopodobnie nie patrzysz ludziom w oczy podczas rozmowy. Jeśli obserwowałbyś siebie bardzo dokładnie, zauważyłbyś, że zazwyczaj odwracasz oczy, szczególnie podczas wystąpienia lub też, gdy przewidujesz pojawienie się bloku. Zachowanie to zwiększa się u Ciebie poczucie wstydu lub skrępowania, które możesz odczuwać z powodu jąkania.

Zasada 7
Uświadom sobie, co robisz podczas jąkania

Istotna część tej terapii związana jest z uświadomieniem sobie, co robisz ze swoim aparatem mowy podczas jąkania. Musisz więc zidentyfikować i odczuć ruchy artykulacyjne, które wykonujesz nieprawidłowo podczas jąkania.

Zasada 8
Korekty bloków

Na podstawie ostatniego rozdziału, przypuszczalnie trochę dokładniej zrozumiałeś jak zachowują się mięśnie twojego aparatu mowy podczas jąkania. Po zdobyciu tych cennych informacji, następnym krokiem będzie modyfikacja lub korekta tego, co robisz niepotrzebnie lub nieprawidłowo. Jak to zrobić?

Korekcja „po bloku”
Korekcja „w trakcie bloku”
Korekcja „przed blokiem”

Zasady te zostały zaczerpnięte z książki „Self therapy for stutterer(jęz. ang.)
Strona stowarzyszenia osób jąkających się USA: www.stutteringhelp.org

Dodaj komentarz