Spotkanie 306. 12.04.2013

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna, ul. Borowska 101.
Obecni: Marek Dubiński, Waldemar Czajkowski, Domika Fikus, Maciej Chłosto, Radek Lewandowski, Marek Mencel, Mariusz Molęda, Elżbieta Roszka oraz
nowe osoby:
Kamil Mankiewicz z mamą, Łukasz Olenczyn.

W związku, że na spotkaniu naszego Klubu J pojawiły się nowe osoby każdy w kilku zdaniach przedstawił się. Przedstawiono ogólne założenia grupy wsparcia oraz poinformowano, że obecnie realizuje kolejne kroki autoterapii na podstawie książki amerykańskich logopedów. Zostały omówione dwa kroki, a potem rozpoczęła się dyskusja nt. przebytych terapii i reakcji rodziców wobec jąkania ich dzieci.
Każda osoba wypowiedziała się, co daje jej grupa wsparcia i czy realizuje kolejne kroki autoterapii. Elżbieta mówiła o swoich doświadczeniach jako logopedy z grupą wsparcia.

Nowe osoby zostały poinformowane o możliwości diagnozowania i starania się o orzeczenie o niepełnosprawności.
Z Dymitrem zaproszenie do PPP ul. Krakowska 102 na spotkanie z „ewaluatorami”.

Sporządził: Marek Dubiński.

Dodaj komentarz