Spotkanie 323. 21.02.2014

Kronika Spotkań Wrocławskiego Klubu J - róź

Spotkanie w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej ul. Borowska 101
Obecni: Marek Dubiński, Radek Lewandowski.

W związku z trwającymi  feriami frekwencja była niska. Rozmawialiśmy głownie o tym co nowego wydarzyło się w naszym życiu w nowym roku i planach na przyszłość, o odnowionej stronie internetowej naszego klubu. Na koniec ustaliliśmy, że spotkania w marcu odbędą się 7 i 21.03 (tak aby zachować odstęp dwutygodniowy).

Sporządził: Marek Dubiński.

Dodaj komentarz