Spotkanie 328. 27.05.2014

Kronika Spotkań Wrocławskiego Klubu J - róź

Spotkanie w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej ul. Borowska 101.
Obecni: Waldemar Czajkowski, Arek Ceglarski, Olek Andrałojć, Karol Dziamarski i nowa osoba Krzysztof Humelt.

Krzysiek Humlet –  przedstawienie się, krótka dyskusja dotycząca sposobów radzenia sobie z problemami komunikacyjnymi.
Autoterapia dla osób jąkających się – podstawowe kroki – mowa wolna i niespieszna, przyznanie się do jąkania, co robię podczas jąkania, itp.

Dodaj komentarz