Spotkanie 332. 25.11.2014

Kronika Spotkań Wrocławskiego Klubu J - róź

Spotkanie w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej ul. Borowska 101.
Obecni: Marek Dubiński, Karol Dziamarski.

Rozmawialiśmy o odpowiedzialności za swoje działanie w życiu m.in w kontekście wyborów samorządowych. Zastanawialiśmy się nad powodami słabej frekwencji na spotkaniach Klubu J.

Sporządził: Marek Dubiński.

Dodaj komentarz