Spotkanie 337. 17.02.2015

Kronika Spotkań Wrocławskiego Klubu J - róź

Spotkanie w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej ul. Borowska 101.
Obecni: Karol Dziamarski, Arek Ceglarski, Radek Lewandowski, Dymitr Bondarenko.

Tematy:

Omówienie koncepcji terapii lęku społecznego, prowadzonej on-line przez ASCR (Australian Stuttering Research Centre – Australijskie Centrum Badawcze nad Jąkaniem) na przykładzie doświadczeń – udział w programie (Arek i Radek).

Krótkie podsumowanie ostatnich dni przez uczestników.

Zdefiniowanie ramowego programu warsztatów (6 – 8.03.2015, Karpacz) oraz ustalenie wstępnego harmonogramu „Samodzielna terapia jąkania. Program wg. M. Frasera prowadzony przez Wrocławski Klub J”.

Sporządził: Arek Ceglarski.

Dodaj komentarz