Spotkanie 345. 22.10.2015

Kronika Spotkań Wrocławskiego Klubu J - róź

Spotkanie w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej ul. Borowska 101.
Obecni: Dymitr Bondarenko, Karol Dziamarski i nowa osoba: Jan…

Przedstawiłem, pokrótce zasady samoterapii jąkania. Dałem skrócone wydruki tych zasad uczestnikom spotkania.

Rozmawialiśmy o trudnościach związanych z mową w tym przez telefon.

Wymieniliśmy się doświadczeniami dot. jąkania.

Rozmawialiśmy też o sprawach nie związanych z jąkaniem.

Sporządził: Dymitr Bondarenko.

Dodaj komentarz