Styczeń 2000

Spotkanie 1. 02.12.1999
Pierwsze spotkanie członków Wrocławskiego Oddziału PZJ w siedzibie Oddziału: szkoła „Copernicus”, Wrocław, ul. Inowrocławska 56.
Obecni: Marek Dubiński, Tomasz Jaśków, Tomasz Szmich.

* spotkanie organizacyjne
* przyjęcie decyzji Zarządu PZJ o powołaniu Marka Dubińskiego na prezesa Wrocławskiego Oddziału PZJ
* wstępne ustalenia dotyczące działalności Oddziału
* omówienie i podsumowanie X Zjazdu PZJ w Gdańsku, wymiana wrażeń i doświadczeń

Spotkanie 2. 19.01.2000
Spotkanie w akademiku „Parawanowiec”.
Obecni: Marek Dubiński, Tomasz Jaśków, Tomasz Szmich.

* omawianie spraw bieżących
* dyskusja o propozycji z Centrali w Krakowie na temat Zjazdu Młodych w Sztokholmie (Szwecja)
* informacja o nowym adresie: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu, pl. Czerwony 1/3/5, IV piętro, pok. 411, tel. (071) 7…

Spotkanie 3. 26.01.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Inowrocławska.
Obecni: Marek Dubiński, Tomasz Jaśków, Tomasz Szmich.

* zredagowanie listu informacyjnego o działalności Oddziału PZJ we Wrocławiu oraz prośby skierowanej do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we Wrocławiu, w sprawie pozyskania nowych członków Oddziału i innych zainteresowanych osób
* rozważanie możliwości rozpowszechnienia informacji o naszej działalności w prasie (wskazany byłby kontakt z Ewą Tułacz, która mogłaby mieć łatwiejszy dostęp do prasy)
* zaplanowanie wywiadu środowiskowego w poradniach
* sprawa kontaktu z dr Małgorzatą Młynarską i Anną Bukowską

Dodaj komentarz