Styczeń 2004

Spotkanie 123. 5.01.2004
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, MMo, MiUz, MaUz, ACe
* rozmowy nt. zorganizowania przyjazdu i organizacji konferencji logopedycznej
* redagowanie pisma do Wrocławskiego Dodatku do „Gazety Wyborczej” nt. działalności Wrocławskiego Oddziału PZJ
* omawianie dotychczasowych terapii, w których uczestniczyliśmy.

Spotkanie 124. 14.01.2004
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ACe, MiUz, MaUz, JGi, JKr, gość – nowa osoba: pan Marian
* poinformowanie zebranych, że dn. 12.01.2004 „Gazecie Wroclawskiej – Slowie Polskim” ukazał się artykuł nt „Cierpliwości i zrozumienia” (mini-wywiad z Markiem Dubińskim i Arkadiuszem Ceglarskim nt. działalności osób jąkających się we Wrocławiu
* rozmowy nt. informacji zawartych w artykule
* zaprezentowanie gościowi działalności Wrocławskiego Oddziału PZJ
* wzajemne przedstawianie się (imię, wiek, co sie robi zawodowo, od kiedy się jąka, w jakich terapiach się uczestniczyło)
* krótkie omawianie niektórych metod / terapii jąkania
* rozmowy nt. oczekiwań i planów na przyszłość

Spotkanie 125. 21.01.2004
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, MME, MaUz

* Marek Mencel opowiadał o terapii zajeciowej, w której uczestniczy od poniedziałku do czwartku
* M.Dubiński poinformował o artykule nt. działalności Wrocławskiego Oddziału PZJ w „Słowie Polskim – Gazecie Wrocławskiej” w dn. 12.01.2004 r.
* rozmowy nt. przyszłej działalności Wrocławskiego Oddziału PZJ

Spotkanie 126. 28.01.2004
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, MMe, MaUz, TSz, MSł

* rozmowy nt. szukania pracy przez osoby niepełnosprawne jąkające
* Marian przyniósł kilka artykułów nt. jąkania
* informacja o potrzebie starania się o orzeczenie o niepełnosprawności, aby móc korzystać z różnych dotacji

Dodaj komentarz