Tag Archives: korekta jąkania

Spotkanie 321. 24.01.2014

Na spotkaniu poruszyliśmy następujące tematy: powtórzyliśmy tematykę korekty post-blok (po bloku) z poprzedniego spotkania, omówiliśmy korektę in-blok (w trakcie bloku) – które polega na wykonywaniu korekty post-blok w trakcie bloku...