Warsztaty dot. terapii jąkania

Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia - Warsztaty

We Wrocławiu w dniach 22-23 kwietnia 2023 odbędą się warsztaty naukowo-szkoleniowe – II stopień praktyczny. Temat których brzmi:

Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną

Poniżej przedstawiamy program warsztatów.

Program

 1. Wykorzystanie wyników diagnozy jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w planowaniu programu terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Zawarcie kontraktu terapeutycznego z rodziną / osobami wspierającymi proces terapii pacjenta
 3. Praktyczne omówienie niektórych programów terapeutycznych polskich i zagranicznych.
 4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się autorstwa M. Chęćka.
 5. Praktyczne zapoznanie słuchaczy z niektórymi scenariuszami sesji terapeutycznych powyższego i innych programów – uczenie się opracowywania scenariuszy do sesji indywidualnych i grupowych.
 6. Przepracowanie na sobie niektórych technik terapeutycznych zawartych w programach, w tym m.in. Techniki Przedłużonego Mówienia, Techniki Delikatnego Startu Mowy, Psychodramy, Wizualizacji (i innych technik psychoterapeutycznych), Metody „Echo”, Socjoterapii i „Odczulania”, Technik oddechowych itp.
 7. Praktyczna prezentacja wartości prowadzonej terapii przez zespół specjalistów, np. logopeda – specjalista wz. emisji głosu, jąkania i psycholog; logopeda, psycholog i pedagog specjalny itp.
 8. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (na filmach wideo oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).
 9. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania wideo) – komentarz praktyczny, porównanie z programami stosowanymi w Polsce.
 10. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).
 11. Dyskusja podsumowująca warsztaty i potwierdzająca zdobycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie prowadzenia terapii z osobami z zaburzeniami płynności mówienia.

Dodaj komentarz