Logopeda

Wrocławski logopeda

Iwona Podlasińska

pedagog, terapeuta rodzinny, instruktor czytelnictwa dzieci.

Jest absolwentką: Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (podyplomowe studia z zakresu logopedii), Uniwersytetu Wrocławskiego (Filologia Polska, specjalność nauczycielska), Studium Nauk o Rodzinie przy Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (specjalizacja – Doradca życia rodzinnego), Pomaturalnego Studium Kulturalno – Oświatowego (Wydział Bibliotekarski).

Jest również trenerem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, autorką warsztatu z profilaktyki logopedycznej dla rodziców, wychowawców, nauczyciel pt.”Ruszże głową – zmierz się z mową” i współautorką warsztatu pt. „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży przez twórczą aktywizację” dla nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców.

Od 15 lat pracuje na stanowisku instruktora czytelnictwa dzieci w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi młodszymi i ich rodzicami. Jest twórcą autorskiego programu pt. „Stare i nowe spotkania bajkowe”, który realizuje od 2001 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej (www.wbp.wroc.pl).

Przyjmuje w Centrum Rozwoju Dziecka Bobath, ul. Macedońska 29, Wrocław:

 • konsultacje logopedyczne (ocena nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych oraz diagnoza logopedyczna prowadzona w oparciu o standaryzowane testy logopedyczne);
 • terapię dzieci z wadami i  zaburzeniami mowy, w szczególności z problemem jąkania;
 • warsztaty z profilaktyki logopedycznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli żłobków, przedszkoli;
 • zajęcia z higieny i emisji głosu.

Współpracuje z Akademią Krasnoludka we Wrocławiu, gdzie prowadzi Akademię Troskliwego Rodzica, a w niej zajęcia z profilaktyki logopedycznej dla rodziców oraz zajęcia z logorytmiki dla dzieci pt. „Ćwiczmy dźwięki, ćwiczmy słowa, by kleiła się rozmowa”.

Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie terapii wad i zaburzeń mowy:

 • Wybrane zagadnienia diagnostyki i terapii dzieci ryzyka.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci ryzyka z zastosowaniem metody ustno-twarzowej.
 • Diagnoza i terapia alalii.
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • Ortodontyczne uwarunkowania wad mowy.
 • Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka.
 • Rytmika Viva – podstawy logorytmiki według metody Emila Jagues?a Dalcroze?a.
 • Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle Koncepcji NDT-Bobath SLT.

Posiada osobiste doświadczenie w pracy ze swoim córkami w zakresie terapii jąkania.

Pomysłodawczyni i recenzentka serii logopedycznej „Na końcu języka” Wydawnictwa Literatura (www.wyd-literatura.com.pl).

Kontakt

Logopeda Iwona Podlasińska

tel. 602503253,
ul. Serbska 4A, 51-111 Wrocław
logopeda.iwonapodlasinska.pl