XIII Światowy Dzień Osób Jąkających się 2010

Czemu służy i w jakim celu został ustanowiony taki dzień? Przecież osoby jąkające się powinny skontaktować się z logopedą, nauczyć się poprawnego mówienia i problem zostanie rozwiązany. Dlaczego tego nie robią? Odpowiedź na drugie pytanie nie jest już taka oczywista. Kilka lat temu obliczano, że problem z niepłynnością mowy ma około 1% społeczeństwa, dzisiaj, gdy mowa staje się coraz częściej narzędziem pracy, badania dowodzą, że do tej krępującej dolegliwości przyznaje się prawie 6 % populacji. Staje się to sygnałem do szukania i opracowywania coraz to nowych sposobów  zapobiegania i leczenia niepłynności mowy. W sposób naturalny zaczyna rozwijać się też rynek usług logopedycznych, a to zachęca osoby jąkające się do podejmowania terapii. Rezultatów takich terapii nie można niestety przedstawić, jako krzywej stale rosnącej, nawet przy spełnieniu wszystkich założeń programu terapeutycznego. We wzorze na skuteczność  została wpisana pewna zmienna, która powoduje co pewien czas nawrót niepłynności. A konsekwencje nasuwają się same:

 • Konieczność stałej pracy nad poprawną wymową.
 • Ograniczenie możliwości zawodowych.
 • Problemy w rodzinie, szkole i środowisku.
 • Zmniejszenie aktywności, wycofywanie się z życia publicznego.
 • Nieleczone jąkanie może doprowadzić do różnego rodzaju patologii.

Tym i innym zagadnieniom będą poświęcone spotkania organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się, na które serdecznie zapraszamy.

 „Funkcjonowanie osób jąkających się w rodzinie” – dr Ewa Humeniuk z Lublina – warsztat dla osób jąkających się -18 październik 2010 w godz. 18.00 – 20.00 (Warsztat odbędzie się w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie ul. I-szej Armii WP 1, w  Lublinie)

Czy rozumiem świat osoby jąkającej się” – dr Ewa Humeniuk z Lublina – warsztat dla rodziców, znajomych i wszystkich zainteresowanych problemem osób jąkających się -15 listopad 2010 w godz. 18.00 – 20.00. (Warsztat odbędzie się w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie ul. I-szej Armii WP 1, w  Lublinie)

 

„Jąkanie – skutki społeczne oraz dyskryminacja na rynku pracy”

Ogólnopolski Zjazd Osób Jakających się w Toruniu

w dniach 22-24 października 2010 r. a w nim:

 • Zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji osób jąkających się w Polsce i na świecie”  – Józef Haponiuk z Gdańska.
 • „Diagnostyka i terapia jąkania w Województwie Kujawsko- pomorskim oraz na terenie całego kraju” – Ewa Małachowska z Torunia.
 • „Techniki odczulania (desynsybilizacji) w odniesieniu do osób jąkających się i ich otoczenia” – Elżbieta Haponiuk z Gdańska.
 • „Poczuj w sobie pewność” – Róża Sobocińska z Torunia.
 •  „Na terapii nie jesteśmy dyskryminowani. Metoda sylabowa wychodzenia z jąkania”. – Łukasz Kowalczyk z Warszawy.
 • „Miękka realizacja samogłosek w terapii jąkania” – Sylwia Zientek z Bydgoszczy.
 • „Jąkanie jako knebel – czy mówisz  to co myślisz?” – Lucyna Jankowska z Krakowa.
 •  „Wieczorne jotów rozmowy” – dyskusja panelowa dla osób jąkających się – Antoni Kakareko z Gdańska.
 • Całonocna impreza integracyjna w Forcie IV.
 • Nocne zwiedzanie Torunia.
 • Mikrofon dla wszystkich – możliwość swobodnych wypowiedzi.
 • Wystąpienia wolontariuszy prowadzących grupy samopomocy dla osób jąkających się z całego kraju.
 • Informacje o światowym zjeździe  osób jąkających się w Buenos Aires.

 

22 października 2010 w  godz. 8.00 – 15.00 – „Dzień otwarty – diagnozy logopedyczne na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego”– wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Polskiego Związku Logopedów.

Zapraszamy też na spotkania grup samopomocy dla osób jąkających się w Lublinie, Toruniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz zachęcamy do tworzenia tego typu inicjatyw w innych miastach. Proszę o informacje o działaniach związanych ze Światowym dniem osób jąkających się.

Zdzisław Gładosz

Dodaj komentarz