Konferencja „Dziecko jąkające się w przedszkolu i szkole”

Konferencja w ramach obchodów Światowego Dnia Osób Jąkających się
Wrocław, 24 października 2002 r.

Dostępny jest również szczegółowy program.

Cele:

  1. Propagowanie wiedzy o zaburzeniu mowy jakim jest jąkanie i możliwościach pomocy dzieciom jąkającym się.
  2. Analiza problemów emocjonalnych i komunikacyjnych osób jąkających się.

Bloki tematyczne:
Część I:
          A. Zapoznanie się z aktualnymi tendencjami w podejściu do problemu jąkania.
          B. Samoocena i samoakceptacja młodzieży jąkającej się.
          C. Ruch samopomocowy jąkających w Polsce i na świecie.

Część II:
          A. Terapia jąkania w wieku przedszkolnym.
          B. Psychologiczne aspekty terapii młodzieży jąkającej się.
          C. Specyfika pracy z uczniem jąkającym się – wskazówki dla nauczycieli.

Uczestnicy: dyrektorzy placówek oświatowych, doradcy metodyczni, nauczyciele.

Realizatorzy: Magdalena Paszkiewicz – logopeda, surdologopeda, reprezentanci Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Jąkających się oraz zaproszeni goście.

Czas szkolenia:
8 godz.

Metody pracy: wykłady.

Materiały dla uczestników:
– streszczenia wykładów
– wykaz literatury przedmiotuKonferencja odbyła się w 24 października 2002 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (DODN) we Wrocławiu, ul. Dawida 1a

Kontakt: p. M.Paszkiewicz, tel.kom. 0605-209-251, dom. (071) 785-10-99

Dodaj komentarz