Kwiecień 2001

Spotkanie 39. 02.04.2001
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Jarek Ginał, Tomasz Jaśków, Marek Mencel.

* STRES – część II
* co nam pomaga w przezwyciężaniu stresu, w jakim stopniu, na jak długo udaje się go pokonać
* jak wypracować sobie samemu pozytywne nastawienie do stresu
* zasady walki z lękiem i stresem:
   – akceptacja faktu, że stres jest czymś normalnym
   – nie poddawanie się emocjom
   – dużo cierpliwości i wytrwałości w walce ze stresem
   – spojrzenie na nasze słabości i lęki z dystansu
* czytanie artykułu „Przestałem się bać” – historia pewnego muzyka, któremu udało się pozbyć jąkania uczestnicząc w terapiach metodą p. Arutiunian
* informacje o letnim turnusie rehabilitacyjnym w Olsztynku
* omówienie stanu starań o dofinansowanie na turnus
 

Spotkanie 40. 09.04.2001
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Jarek Ginał, Tomasz Jaśków, Tomasz Szmich.

* STRES – część III
* nasze nastawienie do sytuacji stresujących – praktyczne ćwiczenia: każda osoba podaje jakąś sytuację stresującą, a inni proponują, jak można się zachować w tej sytuacji, aby zminimalizować negatywny stres
* ćwiczenie na wyobrażenie sobie sytuacji rozmowy z urzędnikiem – podpowiedzi i wskazówki Ani Bukowskiej, jak powinniśmy zachowywać się w tej sytuacji
* strony internetowe naszego Oddziału – spotkanie wstępne:
   – przedstawienie pierwszej wersji przykładowych stron
   – omówienie propozycji zmian i ulepszeń
   – prezentacja korzyści, jakie daje umieszczanie informacji w internecie
   – uzasadnienie celowości umieszczania informacji o naszym Oddziale i o nas samych

 
Spotkanie 41. 18.04.2001
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków oraz goście: państwo Lidia i Marek.

* przedstawienie naszym gościom historii oraz działalności Wrocławskiego Oddziału PZJ
* długa rozmowa o historii jąkania p. Marka oraz w jaki sposób pozbył się jąkania
* z opowiadań p. Marka wynika, że został uzdrowiony przez Pana Boga, ponieważ powierzył Mu swój problem, jest teraz szczęśliwym człowiekiem
* potwierdziła to p. Lidia, która bardzo interesująco opowiadała również o ich związku małżeńskim
 
Spotkanie 42. 24.04.2001
Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 we Wrocławiu, ul. Januszowicka 15a, na zaproszenie Elżbiety Roszki.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Elżbieta Roszka, Tomasz Szmich, Szymek oraz studentki Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji.

* przedstawienie obecnego stanu realizacji stron internetowych naszego oddziału, zaplanowanie dalszej zawartości stron, rozdzielenie zadań
* przedstawienie metod i technik ułatwiających płynne mówienie, z którymi zetknęliśmy się do tej pory
* ocena przydatności tych metod w konkretnych sytuacjach
* rozmowa na temat warunków skutecznej terapii:
   – wybor zadowalajacej, akceptowanej przez nas metody
   – znaczenie silnej motywacji: skąd ją czerpać?
   – znaczenie systematycznosci, która powinna przechodzić w nawyk
* krótkie przedstawienie przez Elę Roszkę metody pani Engelowej; równoległa terapia indywidualna i grupowa
* rozważenie możliwości wyjazdu turystycznego do Lublina i okolic organizowanego przez lubelski oddział PZJ

Dodaj komentarz