Kwiecień 2002

Spotkanie 73. 09.04.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, MMe, ERo wraz z pięcioma studentkami logopedii.

* relaks twarzy
* ćwiczenia oddechowe i fonacyjne (połączone z gestami i ruchem)
* zajęcia integrujące grupę (zabawa „Zgadnij zasadę”)
* ćwiczenia językowe:
   – intonacja zdania
   – akcent w zdaniu
   – samogłoskowanie wyrazów i zdań (zwrócenie uwagi na melodię wyrazów)

 
Spotkanie 74. 16.04.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, MMe, ERo wraz ze studentkami logopedii.

* krótki relaks
* ćwiczenia głosowe:
   – fonacja samogłosek
   -samogłoskowanie wyrazów i wypowiedzeń
   – melodia wypowiedzi
   – staranna wymowa głoski „ą”
* komunikacja społeczna – ćwiczenie w parach, tzw. „Herby” (uświadamianie sobie poczucia własnej wartości poprzez kontakt z drugą osobą)
* czytanie tekstu przed grupą (bajka ze „Śpiewu ptaka” A. de Mello nawiązująca do zajęć)
 

Spotkanie 75.
23.04.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, JKr, MMe, Szy.

* relaks
* ćwiczenia fonacyjne (szept, mruczenie, półgłos, głośna mowa)
* ćwiczenia artykulacyjne:
   – zdania z dwojaką intonacją – oznajmujące i pytające
   – z wykorzystaniem gestu, poprzedzającego mówienie
   – z poruszaniem się w trakcie mówienia
* intonacja (c.d.) :
   – ćwiczenia z książki J.Krama „Zarys kultury żywego słowa” (s.122-123)
   – zadawanie pytań w parach
* Zadawanie pytań włączone w zabawę grupową: „Jakim kwiatem (kolorem, porą roku itd…) byłaby osoba, którą mam na myśli?”

Dodaj komentarz