Kwiecień 2005

Spotkanie 166. 5.04.2005
Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9, ul. Borowska
Obecni: MDu, ERo, JKr, MMe, MiUz, MaUz, ARy, IMa oraz p. Krzysztof z 9-letnią córką Dorotą z Legnicy

„A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa! Teraz staję twarzą w twarz z Tym, który Jest!”
Jan Paweł II, Tryptyk rzymski

* rozmawialiśmy o różnych terapiach – p. Krzysztof poszukuje skutecznej terapii dla swojej córki
* ćwiczenia logopedyczne – powtarzanie wersów wiersza o zwierzętach, przygotowanych przez Andrzeja Rymaszewskiego
* czytaliśmy wiersze Ojca Świętego z „Tryptyku rzymskiego” (rytmizując, przy pomocy echokorektora)
* rozmawialiśmy o Ojcu Świętym, o tym, że swoim życiem dał nam wzór do naśladowania – jak żyć, jak znosić cierpienie i pogodnie przejść z życia doczesnego do życia wiecznego
* oglądaliśmy kolejną ksiażkę M. Dubińskiego: „Sentencje orientalne”
 

Spotkanie 167. 19.04.2005
Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9, ul. Borowska
Obecni: MDu, ERo, MMe, MMo, KWi, TSz, IMa

* omawianie możliwości wyjazdu na letnie turnusy terapeutyczne – dzielenie się wrażeniami i doświadczeniami z poprzednich wyjazdów
* przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania do wyjazdów na turnusy terapeutyczne
* pomysły i propozycje odnośnie pracy dyplomowej związanej tematycznie z wrocławskim oddziałem PZJ
* ćwiczenia oddechowe pomagające w wykształceniu prawidłowego toru oddechowego ? ćwiczymy i sprawdzamy nasze umiejętności
* po otrzymaniu wiadomości o wyborze nowego papieża Benedykta XVI dzieliliśmy się naszymi przemyśleniami i odczuciami. Trochę refleksyjnie rozmawialiśmy o tym, czy jest dla nas wybór tego właśnie Papieża, jakie zadania na Niego czekają, z jakimi trudnościami przyjdzie Mu się zmierzyć

Dodaj komentarz