Listopad 2009

Spotkanie 247. 3.11.2009
Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Borowskiej 105
Obecni: Marek Dubiński, Elżbieta Roszka, Agnieszka Ciołek, Monika Dengler, Kasia Wieczerzak, Dymitr Bondarenko, Hubert Łęgosz, Marek Mencel, Piotr Rudowicz, Tomek Szmich

Na początku słuchaliśmy nagraną audycję radiową dotyczącą Światowego Dnia Osób Jąkających się, która odbyła się w Polskim Radio Wrocław. W audycji uczestniczyli: Marek Dubiński, Agnieszka Ciołek, Piotr Rudowicz oraz logopedki: Elżbieta Roszka, Iwona Szeloch.
Następnie zrobiliśmy wstęp do ćwiczeń, które planujemy rozpocząć od następnego spotkania, dotyczących rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Potem Czytaliśmy po kolei informację dotyczącą szczękościsku, dyskutowaliśmy na ten temat i robiliśmy ćwiczenia, które pomagają wyeliminować jego objawy.
W ostatniej części spotkania Kasia przeprowadziła ze wszystkimi uczestnikami dzisiejszego spotkania ankietę, wyniki, której zostaną wykorzystane w jej prace dyplomowej. Polegała ona na dokończeniu rozpoczętych zdań.
Na koniec Hubert i Dymitr zagrali sytuację konfiktową pomiędzy studentem a wykładowcą. Po niej wszyscy podzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami.

20 – 22.11.2009 zjazd osób jąkających się w Lublinie

Dodaj komentarz