Marzec 2001

Spotkanie 35. 01.03.2001
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Elżbieta Roszka, Stefan Suchodolski, Szymek.

* spotkanie przygotowane przez Stefana:
   – analiza naszych zachowań w różnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza stresujących
   – test pokazujący, czy jesteśmy odporni na stresy (niestety wypadliśmy bardzo słabo…)
* ustalenia z Elżbietą nt. uczestnictwa studentów logopedii w naszych spotkaniach (może to być obustronnie korzystne)
 

Spotkanie 36. 06.03.2001
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Jarek Ginał, Marek Mencel, Tomasz Szmich, Szymek.

* ćwiczenia językowe przygotowujące do indywidualnych, dłuższych wypowiedzi:
   – intonacja głosu: ćwiczenia z głoską „a”, odgadywanie wyrazów na podstawie intonacji, czytanie wyłącznie samogłosek w wyrazach i dłuższych tekstach
   – czytanie tekstów nasyconych dużą ilością głosek sz, cz, ć, ś, dź (zaczerpnięte z ksiażek logopedycznych Bogumiły Toczyskiej: „Sarabanda w chaszczach” oraz „Łamańce z dedykacją czyli makaka ma Kama„)
* dłuższa wypowiedź indywidualna: Marek Dubiński – krótka prezentacja nt. „Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej” (pozostałe osoby na następnym spotkaniu)
* zaplanowanie cyklu 2-4 spotkań dotyczących praktycznych sposobów radzenia sobie ze stresem
* informacje o letnim turnusie rehabilitacyjnym i rozdanie wniosków o dofinansowanie turnusu
 

Spotkanie 37. 20.03.2001
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Szymek, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Tomasz Szmich.

* STRES – część I
* ogólne informacje o stresie
* poziomy stresu (wysoki oraz optymalny) oraz ich skutki
* dyskusja na tematy:
   – kiedy stres nas mobilizuje
   – jak stres wpływa na nasze mówienie
* czytanie i analiza opowieści (o stolarzu Mateuszu) nawiązującej do stresu i lęku; nasze spostrzeżenia:
   – często wyolbrzymiamy to, czego się boimy; nie chcemy zaryzykować, by przełamać ten strach
   – aby zacząć walczyć ze stresem i lękiem, trzeba najpierw zmienić swoje myślenie
   – ankiety na temat sytuacji, w których się stresujemy oraz objawy psychiczne i fizyczne

 
Spotkanie 38. 27.03.2001
Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 we Wrocławiu, ul. Januszowicka 15a, na zaproszenie Elżbiety Roszki.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Elżbieta Roszka, Tomasz Szmich oraz studentki pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

* krótkie przedstawienie historii powstania PZJ oraz naszego Oddziału
* rozmowy na tematy ogólne:
   – problemy osób jakających się – w jaki sposób sobie radzimy
   – co nam pomaga, a co przeszkadza w mówieniu
   – dlaczego spotykamy się na spotkaniach – rola samopomocy
   – wyjazdy na turnusy letnie i Zjazdy PZJ – ich znaczenie dla rehabilitacji osób jąkających się
* zaplanowanie następnych spotkań w Poradni

Dodaj komentarz