Marzec 2002

Spotkanie 70. 05.03.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, MMe, Szy, ERo oraz gość: studentka II roku logopedii z Legnicy.

* dyskusje na tematy:
   – zalety terapii krótkoterminowej, intensywnej (refleksje po spotkaniu z rodziną, która bierze udział w terapii u p. Galewskiej)
   – motywacja i jej wpływ na skuteczność każdej terapii
   – gestykulacja, farmakologia… i in. – w poszukiwaniu własnych, skutecznych środków w terapii jąkania (spostrzeżenia i doświadczenia logopedy Eli R. z dotychczasowej pracy zawodowej)

 
Spotkanie 71. 12.03.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: ABu, TJa, JKr, MMe, TSz.

* ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
* intonacja głosu:
   – naprzemienne wypowiadanie zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknieniowych – wypowiadanie tych samych zdań z akcentowaniem innych wyrazów
   – przygotowanie do odczytania krótkiego tekstu prasowego z odpowiednią intonacją (tekst informacyjny, naukowy, sensacyjny, oferta)
* ćwiczenia w parach – poczucie własnej wartości
 

Spotkanie 72. 19.03.2002
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, MMe, Szy.

* gra słowami
* powolne czytanie wybranego fragmentu artykułu z gazety
* rozmowy nt. wcześniejszych spotkań i tematów wówczas podejmowanych
* dyskusja nt. poszukiwania pracy w zakładach pracy chronionej

Dodaj komentarz