Marzec 2004

Spotkanie 131. 3.03.2004
Spotkanie w DSWE
Obecni: ERo, MaUz, MiUz, oraz nowe osoby trzy nowe osoby – Łukasz Janas – student 5 roku EiT – EAE Politechniki Wrocławskiej, pani Hanna Baran z synem, 18 – letnim Mateuszem – uczniem VII LO we Wrocławiu
* wyjaśnialiśmy wspólnie, po co się spotykamy i jakie kłopoty sprawia każdemu jąkanie – dość rzeczowo i momentami całkiem radośnie. Nowi mówili o sobie, mama Mateusza o swojej drodze matki …
* ćwiczenia kontroli i koncentracji na utrzymywaniu kontaktu wzrokowego z rozmówcą, wykorzystując pytania z gry słownej – Qwiz. Każdy musiał każdemu kolejno zadać pytanie i przedstawić trzy odpowiedzi do wyboru, pilnując oczywiście patrzenia w oczy rozmówcy (i podczas mówienia i podczas słuchania odpowiedzi). Potem zwierzaliśmy się z tego, czy to trudne.

Zadanie domowe: przez tydzień na tym trzeba się skupić w trakcie wszystkich rozmów i trzeba to trenować!!! Ty także i ja również. Wszyscy mamy z tym chyba problemy, szczególnie w kłopotliwych sytuacjach…

Spotkanie 132. 10.03.2004
Spotkanie w DSWE
Obecni: MDu, JKr, ACe, ERo, JGi, MiUz, MaUz, AGu, MMe, MMo, MSł

* t
* „o
* s

Spotkanie 133. 17.03.2004
Spotkanie w DSWE
Obecni: MDu, JKr, ACe, ERo, JGi, MiUz, MaUz, AGu, MMe, MMo, MSł

* t
* „o
* s

Spotkanie 134. 24.03.2004
Spotkanie w DSWE
Obecni: MDu, JKr, ACe, ERo, JGi, MiUz, MaUz, AGu, MMe, MMo, MSł

* t
* „o
* s

Spotkanie 135. 31.03.2004
Spotkanie w DSWE
Obecni: MDu, MMe, ŁJa, MSłi

* rozmowy o studiach osób niepełnosprawnych, co nam się należy – stypendia, różne formy pomocy
* rozmowy o poszukiwaniu pracy przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Dodaj komentarz