Październik 2000

Spotkanie 18. 10.10.2000
Spotkanie w nowej siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego 36/38 (siedziba Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych), tel. (071) 372-33-89.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Tomasz Szmich.

* pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie
* dzielenie się wrażeniami i wspomnieniami z obozu terapeutycznego w Piwnicznej (słodki poczęstunek – bardzo smaczne ciasto od naszej terapeutki Ani Bukowskiej)
* ustalenie planów i zamierzeń na najbliższe miesiące
* gość specjalny: Elżbieta Roszka, logopeda z poradni psychologiczno-pedagogicznej, ul.Januszowicka 15a (tel. 367-76-63)
* przedstawienie naszej działalności
* omówienie możliwości współpracy (p. Elżbieta może być na naszych spotkaniach raz w miesiącu)
* propozycja ze strony Elżbiety Roszki na temat wykorzystania echo-korektora w terapii jąkania.

Spotkanie 19. 17.10.2000
Spotkanie w nowej siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Tomasz Szmich, Szymek.

* omówienie spraw bieżących
* przedyskutowanie naszych możliwości uczestniczenia w III Światowym Dniu Osób Jąkających się (22. października)
* zaplanowanie czasu i miejsca rozdawania ulotek informacyjnych o III ŚDOJ (Rynek, centrum miasta, Dworzec Główny PKP, godziny popołudniowe)
* przedyskutowanie możliwości zamieszczenia informacji o naszej akcji w lokalnej prasie i rozgłośniach radiowych
* krótkie zajęcia terapeutyczne
* zredagowanie podania do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w sprawie oficjalnego użyczenia lokalu dla naszych spotkań.

Spotkanie 20. 22.10.2000
Akcja informacyjna we Wrocławiu w związku z III Światowym Dniem Osób Jąkających się.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Tomasz Szmich, Szymek.

* rozdawanie ulotek informacyjnych (Rynek, centrum miasta, Dworzec Główny PKP, centrum handlowe Korona) – rozdaliśmy ok. 4500 ulotek * informacja w „Wieczorze Wrocławia” o naszej akcji
* informacja w Radiu Wrocław (program miejski) o III ŚDOJ oraz o problemach osób jąkających się.

Spotkanie 21. 24.10.2000
Spotkanie w siedzibie Oddziału, ul. Św. Antoniego.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Tomasz Szmich, Szymek.

* wizyta 5 nowych osób jąkających się
* rozmowa z nowymi osobami na temat ich doświadczeń i problemów, oraz oczekiwań co do terapii
* krótkie zajęcia terapeutyczne: głośne czytanie tekstu.

Dodaj komentarz