Październik 2001

Spotkanie 51. 09.10.2001
Spotkanie inaugurujące po przerwie wakacyjnej.
Nowa siedziba Oddziału: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, ul. Wagonowa 9, Wrocław.
Obecni: Marek Dubiński, Tomasz Jaśków, Marek Mencel, Szymek oraz gość: red. Zbigniew Figat ze „Słowa Polskiego”.

* omówienie spraw organizacyjnych:
   – przygotowania do Zjazdu PZJ w listopadzie 2001 r.
   – przygotowania do Światowego Dnia Osób Jąkających się (22.X.2001)
* red. Z.Figat przeprowadził wywiad z nami jako przedstawicielami osób jąkających się;
rozmowy dotyczyły m.in.:
   – naszej codzienności, sposobów radzenia sobie z trudnościami
   – nowości technicznych usprawniających mowę
   – o genie odpowiedzialnym za mowę… :-))
   – w jaki sposób otoczenie – osoby niejąkające się mogą nam pomagać
* otrzymaliśmy obietnicę wydrukowania artykułu w „Słowie Polskim” w dniu 19.X.2001, a także wyemitowania audycji radiowej powstałej z naszych rozmów
 

Spotkanie 52. 16.10.2001
Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 we Wrocławiu, ul. Januszowicka 15a.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Tomasz Jaśków, Jola Krukowska, Marek Mencel, Elżbieta Roszka z nowym kolegą: Tomkiem.

* przedstawienie Tomkowi działalności PZJ oraz naszego Oddziału, możliwości uczestniczenia w terapiach grupowych, indywidualnych, a także organizowanych corocznie obozach terapeutycznych
* rozmowa z Tomkiem na temat jego jąkania, dotychczasowej terapii oraz czego oczekuje po spotkaniach
* Ania Bukowska: prezentacja planów terapii grupowej na najbliższe 10 spotkań (zapowiada się to bardzo interesująco: ćwiczenia oddechowe, relaksacja, ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne i inne)
* Ania Bukowska wraz z Jolą pochwaliły się ukończeniem studium logopedycznego w Kazimierzu Dolnym, dzięki któremu pogłębiły swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej
* specjalne podziękowania dla Eli Roszki za udostępnianie sali oraz pomoc w organizacji spotkań w Poradni Psych.-Ped. nr 3 w ubiegłym roku szkolnym
 

Spotkanie 53. 22.10.2001
Spotkanie z okazji IV Światowego Dnia Osób Jąkających się.
Obecni: Marek Dubiński, Anna Bukowska, Jarek Ginał, Tomasz Jaśków, Jola Krukowska, Marek Mencel, Elżbieta Roszka.

* akcja rozdawania ulotek w centrum miasta (rozdaliśmy około 2000 ulotek)
* Marek Dubiński udzielił 2 wywiadów (oba zostały nagrane na kasetę video):
   – TV Wroclaw – felieton wyemitowany o godz. 17.15
   – TV Puls – krótka migawka ok. godz. 20.00
* notatki i artykuły w prasie lokalnej:
   – Słowo Polskie z 20.10.2001: krótki artykuł „Lepiej się jąkać niż milczeć” o osobach jąkających się
   – Gazeta Dolnośląska (dodatek Gazety Wyborczej) z 22.10.2001: notatka pt. „Pomóżmy im mówić” o osobach jąkających się, o Oddziale Wrocławskim oraz mini-wywiad Tomka Jaśków
   – Wieczór Wrocławia z 22.10.2001: artykuł „Jąkanie to ludzka sprawa”

 
Spotkanie 54. 30.10.2001
Spotkanie w DSWE.
Obecni: MDu, ABu, TJa, ALi, MMe, TSz.

* podsumowanie IV Światowego Dnia Osób Jąkających się
* sprawy organizacyjne w związku ze zbliżającym się wyjazdem na Zjazd PZJ
* zajęcia grupowe:
   – integracja grupy poprzez zabawy towarzyskie
   – opowiadaliśmy o swoim jąkaniu w ostatnich miesiącach, jakie mamy trudności, jakie złożyliśmy postanowienia i jak jest z ich wypełnianiem

Dodaj komentarz