Spotkanie 251. 27.01.2010

Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9, na ul. Borowskiej 105
Obecni: Marek Dubiński, Elżbieta Roszka, Dymitr Bondarenko, Agnieszka Ciołek, Kasia Pilarczyk

Dzisiejsze spotkanie odbyło się nietypowo w środę (zwykle spotykaliśmy się we wtorki). Popijając gorącą herbatę z miodem rozmawialiśmy na temat zaświadczenia do szkoły dot. wydłużenia czasu wypowiedzi na maturze dla Kasi. Taką możliwość osobom z zaburzeniami w komunikacji językowej (zaburzeniami płynności mowy) gwarantuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 83 poz. 562 .) ze zmianami z 2009 r. Oczywiście pod warunkiem, że takie zaświadczenie wpłynie do szkoły najpóźniej do 15 października (dot. klasy maturalnej).

Karnawał trwa! Marek wystąpił w roli wodzireja i zaprezentował nam nagrania kilku tańców z warsztatu „Terapia Tańcem” z ostatnich warsztatów organizowanych przez Fundację Arka z Bydgoszczy dla laureatów konkursu pt.: „Moja rehabilitacja”.

Niektóre nawet sami przetestowaliśmy!

Zdjęcia ze spotkania:

Dodaj komentarz