Spotkanie 254. 09.03.2010

Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9, na ul. Borowskiej 105.
Obecni: Marek Dubiński, Elżbieta Roszka, Dymitr Bondarenko, Marek Mencel, Kasia Wieczerzak, Marcin Lewandowski oraz studenci podyplomowej logopedii z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły: Lucyna, Agata i Łukasz.

Na początku każdy przedstawił się grupie.

Elżbieta przygotowała ciekawy program dzisiejszego spotkania:

    • Relaks według jednej z metod Profesora Lesława Kulmatyckiego, który przeprowadził Łukasz.
    • Powtarzaliśmy na głos za Agatą utwór „Złowieszczy Song”. Najpierw po jednej zwrotce, później po dwie. Powtarzanie większej ilości zwrotek naraz było niemożliwe :). Fragment tego utworu w wykonaniu Ewy z zespołu „Czerwony Tulipan” można posłuchać poniżej.

  • Za Lucyną powtarzaliśmy wyrazy, wymowa których jest zbliżona, na przykład:
    młoda – moda, tłoczyć – toczyć, chłop – hop, właśnie – waśnie itd.
  • Po kolei każdy zadawał pytania, wszystkim uczestnikom spotkania, z testu Uzupełniania Zdań J. M. Sacksa i L. Sidney?a. Utrzymując kontakt wzrokowy z osobą do której kierowano było pytanie.
  • Podzieliliśmy się na grupy po 2 – 3 osoby w taki sposób, żeby każda grupa się składała z 1 studenta/ki logopedii, którym zadawaliśmy pytania ze Skali Postaw Tarkowskiego. Zdjęcia w galerii, reprezentują pracę w grupach. Następnie omawialiśmy te pytania na forum grupy.

Dodaj komentarz