Spotkanie 307. 26.04.2013

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna, ul. Borowska 101.
Obecni: Marek Dubiński, Arkadiusz Ceglarski, Monika Jokiel, Dominika Fikus, Waldemar Czajkowski, Radek Lewandowski, Łukasz Olenczyk i Marek Mendel.

Spotkanie rozpoczęliśmy omówieniem informacji, jakie uzyskał Waldemar na szkoleniu na temat zakładania fundacji i stowarzyszenia w Sektorze 3. Rozważaliśmy argumenty za powołaniem stowarzyszenia, lub ewentualnie fundacji, ale także ryzyko z tym związane. Monika podzieliła się doświadczeniami z innych organizacji, w których działa i trudnościach związanych z pozyskaniem funduszy na działalność lub na inne projekty, które można by realizować w stowarzyszeniu. Waldemar zaprezentował kilka pomysłów na takie projekty, niektóre wzbudziły żywą dyskusję, lecz z racji zbyt ogólnych danych na ten temat nie kontynuowaliśmy rozmowy w tym kierunku. Wobec zdecydowanie większości osób popierających założenie stowarzyszenia osób jąkających się postanowiliśmy kontynuować wysyłki z uzgodnieniem statutu i dopięciem formalności. Marek z powodu dodatkowych obowiązków w pracy, po rejestracji stowarzyszenia, nie będzie pełnił funkcji prezesa, a do komitetu założycielskiego i jako koordynatora ds. rejestracji stowarzyszenia zaproponował Waldemara, który z racji większej ilości czasu chce się tym zająć. Rozważaliśmy także kto jeszcze mógłby kandydować do zarządu.

Następnie przeszliśmy do omówienia realizacji przez poszczególne osoby techniki kolejnych kroków autoterapii na podstawie książki amerykańskich logopedów. Nowe osoby podzieliły się także swoimi doświadczeniami z kontaktów w szkole i w domu, jak się zmieniły po kolejnych spotkaniach w naszym klubie. Arek z wrodzoną sobie dociekliwością analizował te doświadczenia i przekładał je na elementy poszczególnych metod terapii jąkania, których jest niewątpliwym znawcą. Radek natomiast proponował zastosowanie nowoczesnych amerykańskich metod w kontaktach, i omawiał jak je najlepiej stosować.

Dodaj komentarz